Εμπλοκές Χαρτιού

Εμπλοκές Χαρτιού

// Video 1
Models: FS-1100 / FS -1300D / FS-1350DN /FS-1120/1320/1370DN/LP-4228/4230/4335DN. 
// Video 2
Models: FS-1128/1028/1130/1030/1135/1035/M2530/M2030/M2535/M2035/DC-2328/2228


// Video 3
Models: FS-2020D/3920DN/4020DN/ LP 4235/4240/4245DN / FS-2000/3900/4000DN 

Γενικές συμβουλές για την αποκατάσταση εμπλοκών:
 
Έχετε υπόψη σας τα παρακάτω, όταν επιχειρείτε να αντιμετωπίσετε την
εμπλοκή χαρτιού:

• Αν παρουσιάζονται συχνά εμπλοκές χαρτιού, δοκιμάστε να
χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό τύπο χαρτιού, να
αντικαταστήσετε το χαρτί με χαρτί από διαφορετική δεσμίδα ή να
αντιστρέψετε τη στοίβα χαρτιού. Ο εκτυπωτής μπορεί να
παρουσιάσει προβλήματα, αν προκύψουν ξανά εμπλοκές χαρτιού,
μετά την αντικατάσταση του χαρτιού.

• Το ενδεχόμενο να εκτυπωθούν σωστά οι κολλημένες σελίδες, αφού
συνεχιστεί η εκτύπωση, εξαρτάται από τη θέση της εμπλοκής
χαρτιού.

Εμπλοκές στην
κασέτα χαρτιού/τροφοδότης χαρτιού:
1 Τραβήξτε προς τα έξω την κασέτα ή τον προαιρετικό τροφοδότη
χαρτιού.


2 Αφαιρέστε το χαρτί που έχει τροφοδοτηθεί μερικώς.


3 Σπρώξτε την κασέτα στη θέση της με ασφάλεια. Ο εκτυπωτής
προθερμαίνεται και συνεχίζει την εκτύπωση.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε χαρτί που έχει ήδη
τροφοδοτηθεί μερικώς. Προχωρήστε στην ενότητα Στο εσωτερικό τουεκτυπωτή.
 

Σημείωση :Ελέγξτε αν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν
όχι, τοποθετήστε το ξανά στην κασέτα. 


Εμπλοκές στο
εσωτερικό του εκτυπωτή:

1 :Τραβήξτε ολόκληρη την κασέτα χαρτιού έξω από τον εκτυπωτή.
     Αφαιρέστε το χαρτί που έχει τροφοδοτηθεί μερικώς.2 :Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και το μπροστινό κάλυμμα και αφαιρέστε τη μονάδα επεξεργασίας μαζί με το δοχείο τόνερ από τον εκτυπωτή,ανασηκώνοντας τα.


3: Αφαιρέστε τη μονάδα τύμπανου από τον εκτυπωτή,
κρατώντας τους πράσινους μοχλούς με τα δύο χέρια. 4: Αν το κολλημένο χαρτί βρίσκεται ανάμεσα στους κυλίνδρους,
τραβήξτε το με την κανονική φορά του χαρτιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει
ήδη τροφοδοτηθεί μερικώς. Προχωρήστε στο βήμα 2
.


5 :Επαναφέρετε τη μονάδα τύμπανου στη θέση της, ευθυγραμμίζοντας τους οδηγούς και στις δύο άκρες με τις υποδοχές του εκτυπωτή.


6: Τοποθετήστε τη μονάδα επεξεργασίας μαζί με το δοχείο τόνερ ξανά στο μηχάνημα. Κλείστε το επάνω κάλυμμα και το μπροστινό
κάλυμμα.Ο εκτυπωτής προθερμαίνεται και συνεχίζει την εκτύπωση
.